Емблема Cлужби судової охорони

Емблема та прапор є офіційними відмітними символами Служби судової охорони.

При розробленні символіки Служби судової охорони використано принципи узагальнення світового досвіду символіки органів забезпечення діяльності судової гілки влади, вивчення традицій символіки судової та правничої системи в Україні.

Ключовими символами обрано ознаки суддівської влади та її охорони часів Війська Запорозького Низового та Козацької держави Богдана Хмельницького, 370 річниця створення якої відзначається 2019 р.

Військовий суддя (кошовий суддя) – службова особа, яка відала судовими справами у Запорізькій Січі в XVI-XVIII ст. Розглядав кримінальні і цивільні справи, проводив разом з військовим осавулом слідство і виносив вироки. У своїх рішеннях керувався нормами українського звичаєвого права і традиціями судової практики Козацької держави.

Клейнодом, ознакою суддівської влади судді виступала печатка та тростина, або комишина, “ліска”. В опис вказується, що тростина могда увінчуватися вгорі “яблуком” зі срібла.

Збережені печатки Генерального суду Війська Запорiзького середини XVIII ст. містять композицію: “В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою, навколо дві галузки”.

Зображення хрестів, півмісяця та зірки можуть носити персоніфікований характер, або ж відноситися до символіки лише певного періоду історії Гетьманщини, але сталим і незмінним символом, без сумніву, є “тростина” судді.

Козацький бердиш служив атрибутом охорони. Серед раритетів козацької доби є і бердиш, вручений Богданові Хмельницькому врсени 1648 р. Бердиш, беручи до уваги його церемоніальний та меморіальний характер, став не тільки зовнішнім символом воєнного тріумфу гетьмана, але й одним з перших атрибутів формування нового політичного організму та його владних повноважень, у тому числі судових. Адже козаки завжди домагалися особливого судочинства для свого стану та захисту його правничих функцій.

Знаменитий зразок урочисто декорованого гетьманського бердиша, пов’язаного з особою Богдана Хмельницького, символізує правничі та охоронні традиції що передаються від часу Козацької держави 1649 р. до сьогодення.

Така древкова й клинкова зброя виступала представницьким символом владних повноважень.

Символіка кольорів проектної символіки Служби судової охорони промовиста – колір воронованої сталі відтворює колористику залізця символічного сталевого бердиша.

Віддавна символом міцності та мужності вважався дуб. Вінок з дубового листя символізує міць правничих традицій України та їх охорони.