Символіка Cлужби судової охорони

Емблема та прапор є офіційними відмітними символами Служби судової охорони.

Символіка Служби судової охрони затверджена Указом Президента України від 6 жовтня 2021 року № 508/2021.

Емблемою Служби судової охорони є зображення срібної тростини судді Козацької доби, розташоване вертикально, яке накладене на два срібні перехрещені бердиші. У центрі емблеми – малий Державний герб України. Емблема по колу обрамлена двома срібними дубовими гілками. Емблему вміщено у коло сіро-синього кольору.

Прапором Служби судової охорони є прямокутне полотнище сіро-синього кольору зі співвідношенням ширини до довжини 2:3. У центрі полотнища зображено емблему Служби судової охорони. Висота зображення емблеми становить 1/2 ширини полотнища. Сторони полотнища прапора ідентичні.

Також цим Указом затверджені Порядок використання емблеми та прапора Служби, яким визначено, що емблема та прапор Служби судової охорони є офіційними відмітними символами, що вказують на належність до Служби.

Емблема Служби судової охорони встановлюється у службовому кабінеті Голови Служби, у залі засідань Служби, може використовуватися як знаки розрізнення на однострої співробітників, відтворюватися на бланках Служби, а також на адміністративних будинках і спорудах, де розміщується Служба, транспортних і спеціальних засобах Служби судової охорони.

Прапор Служби судової охорони встановлюється в службовому кабінеті Голови Служби й може використовуватися під час проведення офіційних заходів та церемоній за участю Служби судової охорони.

Зображення емблеми та прапора Служби судової охорони може відтворюватися на друкованій, рекламно-інформаційній та сувенірній продукції, кіно-, відео- і фотоматеріалах, що видаються (виготовляються) Службою або виготовляються на її замовлення.

В інших випадках використання символіки Служби визначається Головою Служби судової охорони.

При розробленні символіки Служби судової охорони використано принципи узагальнення світового досвіду символіки органів забезпечення діяльності судової гілки влади, вивчення традицій символіки судової та правничої системи в Україні.

Ключовими символами обрано ознаки суддівської влади та її охорони часів Війська Запорозького Низового та Козацької держави Богдана Хмельницького, 370 річниця створення якої відзначається 2019 р.

Військовий суддя (кошовий суддя) – службова особа, яка відала судовими справами у Запорізькій Січі в XVI-XVIII ст. Розглядав кримінальні і цивільні справи, проводив разом з військовим осавулом слідство і виносив вироки. У своїх рішеннях керувався нормами українського звичаєвого права і традиціями судової практики Козацької держави.

Клейнодом, ознакою суддівської влади судді виступала печатка та тростина, або комишина, “ліска”. В опис вказується, що тростина могда увінчуватися вгорі “яблуком” зі срібла.

Збережені печатки Генерального суду Війська Запорiзького середини XVIII ст. містять композицію: “В полі печатки суддівський жезл, праворуч рицарський хрест над півмісяцем, що лежить рогами вліво, ліворуч рицарський хрест над шестипроменевою зіркою, навколо дві галузки”.

Зображення хрестів, півмісяця та зірки можуть носити персоніфікований характер, або ж відноситися до символіки лише певного періоду історії Гетьманщини, але сталим і незмінним символом, без сумніву, є “тростина” судді.

Козацький бердиш служив атрибутом охорони. Серед раритетів козацької доби є і бердиш, вручений Богданові Хмельницькому врсени 1648 р. Бердиш, беручи до уваги його церемоніальний та меморіальний характер, став не тільки зовнішнім символом воєнного тріумфу гетьмана, але й одним з перших атрибутів формування нового політичного організму та його владних повноважень, у тому числі судових. Адже козаки завжди домагалися особливого судочинства для свого стану та захисту його правничих функцій.

Знаменитий зразок урочисто декорованого гетьманського бердиша, пов’язаного з особою Богдана Хмельницького, символізує правничі та охоронні традиції що передаються від часу Козацької держави 1649 р. до сьогодення.

Така древкова й клинкова зброя виступала представницьким символом владних повноважень.

Символіка кольорів проектної символіки Служби судової охорони промовиста – колір воронованої сталі відтворює колористику залізця символічного сталевого бердиша.

Віддавна символом міцності та мужності вважався дуб. Вінок з дубового листя символізує міць правничих традицій України та їх охорони.