Міжнародна діяльність

Міжнародне співробітництво Служби судової охорони

Започаткована співпраця з Українсько-Канадським Проектом підтримки судової реформи (Support to Judicial Reform Project), керівником якого є пан Любомир Маркевич. За результатами низки зустрічей як з керівництвом так із іншими працівниками зазначеного Проекту, було досягнуто домовленостей щодо організації в період з 11 по 22 липня 2019 першого офіційного закордонного візиту делегації Служби Судової Охорони на чолі з Головою Служби генералом Бондарем Валерієм Івановичем до Канади. Метою  зазначеного заходу є ознайомлення керівництва Служби з порядком підготовки та організації служби працівників Служби Судових Маршалів Канади.

Організовано та проведено зустріч Голови Служби з керівником Програми “Нове правосуддя” Агенції Сполучених Штатів з Міжнародного розвитку (USAID) паном Девідом Воном, під час якої були обговорені можливі механізми подальшої співпраці задля найшвидшого та якісного розвитку оперативних спроможностей Служби.

Проведена ознайомча зустріч вищого керівництва Служби з Аташе з правоохоронних питань Посольства Французької Республіки в Україні полковником Жан-Люком Ломоном. Французьку сторону було поінформовано про основні принципи та засади діяльності та функціонування Служби, а також наголошено на необхідності розширення співпраці задля отримання всебічної підтримки та допомоги у процесі розвитку та становлення Служби.

Скоординовано та проведено низку зустрічей з представниками Консультативної Місії Європейського Союзу (EUAM-Ukraine). Основним напрямком кооперації з EUAM-Ukraine була визначена співпраця з питань забезпечення Службою безпеки Вищого Антикорупційного Суда України. Було досягнуто домовленостей щодо організації, найближчим часом, зустрічей з представниками країн-донорів з метою обговорення конкретних напрямків подальшого співробітництва.

Відділом міжнародного співробітництва, відповідно до покладених на нього завдань та функцій, буде проводитися необхідна робота щодо становлення та розвитку співпраці з іноземними та міжнародними партнерами задля сталого розвитку Служби Судової Охорони відповідно до сучасних стандартів та практик провідних країни світу.

 

ПРОЄКТ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ПРАВО-JUSTICE

ПІДТРИМКА РЕФОРМ У СФЕРІ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ”

Проєкт Європейського Союзу “Підтримка реформ юстиції в Україні” завершив свою діяльність у грудні 2017 року тоді коли Стратегія з реформування судочинства, судоустрою та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки продовжить діяти. Зважаючи на це, Європейський Союз вирішив продовжити підтримку реформ у сфері юстиції в Україні новою програмою “Право”, що розрахована на 5 років. Ця програма складатиметься з двох компонентів. Перший компонент – юстиція. Другий – стосуватиметься правоохоронних органів, а також прокуратури.

Метою нової Програми ЄС “ПРАВО-JUSTICE” є:

Надання стратегічних засобів та технічної підтримки українським бенефіціарам для того, аби зробити внесок в успішну імплементацію реформ у сфері юстиції відповідно до Стратегії реформування судочинства та Плану дій, а також забезпечити підтримку після ухвалених змін до Конституції та відповідного законодавства.

Попередньо очікується досягти таких результатів:

  1. Ефективне впровадження Стратегії реформування судочинства та Плану дій, включаючи щорічні плани дій, використання ефективного механізму координації реформ.
  2. Посилення незалежності, компетентності, ефективності, цілісності та підзвітності судової влади відповідно до нового законодавства.
  3. Ефективна та доступна система виконання судових рішень.
  4. Ефективна система реєстрації цивільних станів, бізнесу та майнових прав.
  5. Ефективна система виконання санкцій, зокрема в частині пробації.
  6. Активне залучення громадянського суспільства та парламенту до процесу реформування системи юстиції.
  7. Забезпечення безперервного фінансування інститутів верховенства права.

Координатор Проєкту Довидас Віткаускас

 

УКРАЇНСЬКО-КАНАДСЬКИЙ ПРОЄКТ ПІДТРИМКИ СУДОВОЇ РЕФОРМИ (SJRP)

Українсько-канадський Проєкт підтримка судової реформи (SJRP) фінансується Урядом Канади через Міністерство міжнародних справ. Його метою є підсилення незалежності судової системи в Україні.

Проєкт фінансується Міністерством міжнародних справ Канади та Проєкт розрахований на 4 роки (грудень 2016 – грудень 2020 рр.)

Реалізацією проєкту займаються два канадські відомства: Національний суддівський інститут Канади (НСІ) та Офіс уповноваженого з федеральних судових справ Канади (ФСС).

Проєкт підтримки судової реформи забезпечує схему стратегічного партнерства між канадськими та українськими судовими установами для становлення сильної  й ефективної судової системи та судових процедур в Україні. У процесі реалізації проєкту канадські організації-виконавці тісно співпрацюють з українськими судами, а також установами, які здійснюють керування органами правосуддя, призначають суддів, регламентують дисциплінарні процедури та займаються освітніми програмами. Проєкт забезпечує цим установам технічну підтримку та загальне сприяння для оптимізації функціонування судової системи України відповідно до міжнародних стандартів, зокрема через обмін досвідом, адаптацію актуальних робочих процедур експертами у сфері права та відповідними установами, а також залучення громадськості до цих процесів. Сприяючи кращому розумінню поставлених завдань (через діалог та обмін досвідом), визначенню сфер, які потребують оптимізації, та прогресу у здатності органів судочинства служити громадянам, цей українсько-канадський проєкт має на меті вкоренити ефективні стандарти реалізації правосуддя відповідно до міжнародних вимог прозорості, підзвітності та справедливості й так підвищити рівень довіри суспільства до судової системи.

Проєкт передбачає трикомпонентний підхід до підсилення і вдосконалення процедур у діяльності органів правосуддя:

  1. Розширення можливостей органів судочинства і відповідна допомога у сфері впровадження реформ, підтримка уніфікованого застосування законів у судовій системі, забезпечення відповідності процедури прийняття судових рішень міжнародним стандартам і принципам суддівської незалежності.
  2. Забезпечення відповідності процедур, які стосуються відбору кандидатів у судді, дисциплінарних практик та комунікацій міжнародним стандартам, а також оптимізація можливостей для кар’єрного росту суддів і підвищення рівня прозорості, підзвітності органів суддівського врядування та самоврядування.
  3. Оптимізація практик судового адміністрування через розширення можливостей судових органів та запровадження більш ефективних процедур для гарантування уніфікованого рівня доступності правосуддя, оперативного реагування, дотримання принципів гендерної рівності й ефективного служіння громаді в українських судах. Відкрите залучення зацікавлених осіб, зокрема представників громадськості та ЗМІ, адвокатів та інших осіб до роботи судових установ і сфер правосуддя для гарантування безперервного вдосконалення судової системи.

Керівник Київського офісу проєкту Любомир Маркевич.